Rafa Gálvez
Solista ONE, Dtor. Neopercusión, Prof. CSKG.
European Meeting of Contemporary Percussion

Rafa Gálvez. Solista ONE, Dtor. Neopercusión, Prof. CSKG.

Rafa Gálvez.Solista ONE, Dtor. Neopercusión, Prof. CSKG.European Meeting of Contemporary Percussion

Publicada por Àgora Actual Percussió en Miércoles, 26 de abril de 2017