Jeanni Zhang & Jianli Percussion Ensemble

Grupo de referencia en la escena internacional

Jianli Percussion Ensemble. China.

Jianli Percussion Ensemble,the most representative and influential percussion ensemble in China, will be with us.YOU HAVE TO COME!El grupo de percusión de referencia en China estará en Àgora Actual Percussió. NO TE LO PUEDES PERDER.

Publicada por Àgora Actual Percussió en Lunes, 24 de abril de 2017